Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen kan alleen na inschrijving voor een cursus via het inschrijfformulier op deze website. Indien een cursist zich inschrijft door het verzenden van de inschrijving, gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht zich tot betaling van het cursusgeld. Na inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving per mail.

Groepsindeling

De cursist wordt na inschrijving geplaatst in de afgesproken groep.

Prijzen ​

De cursusprijzen die zijn vermeld op deze website of anders schriftelijk of per email overeengekomen zijn geldig op het moment van inschrijving. Het cursusgeld is exclusief cursusboeken en inclusief cursusmateriaal zoals thematische woorden-, werkwoorden- en dialooglijsten. Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur met vermelding van debiteurennummer, cursuscode, –naam, -duur en de prijs.

Betaling

De betaling van de cursus kan allen worden voldaan door storting op bankrekening 1138.48.366 te Zoetermeer onder vermelding van de cursuscode en debiteurennummer. Het cursusgeld dient uiterlijk 4 dagen vóór aanvang van de cursus te zijn ontvangen.

Annulering

Tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos per mail of schriftelijk worden geannuleerd. Indien het cursusgeld al is betaald, wordt dit volledig terugbetaald.
Bij annulering binnen 10 dagen vóór het begin van de cursus, is de cursist een bedrag van 50 EURO verschuldigd. Deze dient binnen 3 dagen na annulering te worden betaald.
Als de cursus eenmaal begonnen is, is geen restitutie meer mogelijk; de cursist is dan het gehele cursusgeld verschuldigd. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.
Als de cursist niet op de les verschijnt, geeft dit geen recht op terugbetaling of een vervangende les.

Groepswijziging

Indien het niveau van de cursist niet overeenkomt met het groepsniveau kan de cursist zonder extra kosten naar een ander niveau binnen een gelijke soort cursus overstappen, indien er op dat moment een cursus op dat niveau plaatsvindt en er een plaats vrij is. Dit geldt echter alleen, wanneer de cursist door Instituto Flexibel Spaans Leren in de verkeerde groep is geplaatst.

Groepsgrootte

De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Instituto Flexibel Spaans Leren behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren of uit te stellen. In dat geval wordt het cursusgeld volledig terugbetaald. Bij onvoldoende inschrijvingen kan Instituto Flexibel Spaans Leren met instemming van de cursisten ook besluiten de cursus toch te laten plaatsvinden, waarbij de tijdsduur van de lessen wordt ingekort of het cursusgeld verhoogd.

Ziekte van docent

In geval van ziekte van de docent zal Instituto Flexibel Spaans Leren contact met de cursist opnemen en kan de les op een andere datum worden ingehaald. Deze inhaalles vindt meestal plaats in de week na de gemiste les.​